Total : 460 건
번호   제목   글쓴이   날짜 조회
460     7월 법회일정     관리자   2016-07-01 1576
459     공동경비구역(JSA) 신축 군법당 지원에 5억원 전달     관리자   2016-06-14 1592
458     백중영가천도 49일기도 안내     관리자   2016-06-10 1463
457     6월 법회일정     관리자   2016-05-30 1674
456     세계 종교인들과 함께 한 워싱턴 연화정사 봉축법회 성황리에 개최     관리자   2016-05-17 1865
455     서해 최북단 도서지역 군장병 `자비의 선물` 전달식 봉행     관리자   2016-05-01 2068
454     5월 법회일정     관리자   2016-04-30 2011
453     워싱턴 연화정사 페어팩스서 개원 법회 열려...     관리자   2016-04-19 1927
452     4월 법회일정     관리자   2016-03-31 1882
451     판문점 JSA 공동경비구역 무량수전 기공식 봉행     관리자   2016-03-25 1736
    1   2   3   4   5   6   7  8   9   10